Kunstgebit: welke soorten zijn er & wat zijn de verschillen?

Gepost op

Kunstgebitten: een korte geschiedenis

Namaakgebitten, uitneembare protheses die echt tanden vervangen, zijn al heel oud. De oudste exemplaren die we kennen stammen uit Mexico en komen uit ongeveer 2500 v.Chr. Het betrof echter eerder een bewerkt gebit dan een kunst gebit. Het moderne kunstgebit zoal wij dat tegenwoordig kennen, stamt uit het jaar 1770. Toen maakte de uitvinder Alexis Duchâteau de eerste moderne variant. Daarna werd het namaakgebit voortdurend verbeterd en verder geperfectioneerd. Vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn grote stappen gezet. Het kunstgebit heeft in de Nederlandse tandheelkunde in de afgelopen decennia een behoorlijke opmars gemaakt. Welke soorten namaakgebitten zijn er zoal? En wanneer worden ze precies gebruikt?

Soorten namaakgebitten

In hoofdzaak worden er vier soorten namaakgebitten ofwel protheses onderscheiden. De eerste is de zogenoemde partiële prothese, ook wel frame- of plaatprothese genoemd. In de tweede plaats zijn er volledige protheses (complete kunstgebitten). De derde soort is het tijdelijke kunstgebit ofwel de immediaatprothese. En ten slotte is er nog het zogeheten klikgebit, ofwel de prothese op implantaten. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze soorten protheses?

Partiële protheses en volledige protheses

Partiële en volledige gebitsprotheses worden toegepast als er meerdere tanden of kiezen ongezond zijn geworden en uit de kaak verwijderd moeten worden. Wanneer het gaat om alleen tanden of kiezen uit de onder- dan wel bovenkaak, is een partiële prothese vaak afdoende. Maar in sommige gevallen is er weinig meer aan het gebit te redden en dient deze compleet getrokken te worden. Dan is een volledige prothese de enige optie. Vroeger kwamen volledige protheses door slecht gebitsonderhoud veel vaker voor dan tegenwoordig: veelal volstaat en partiële prothese, een tijdelijk namaakgebit of een klikgebit.

Immediaatprothese: een tijdelijk kunstgebit

Van een tijdelijk kunstgebit is sprake als er in gedeelten kiezen en tanden getrokken worden. Er wordt dan eerst een deel van de kiezen getrokken. Hierna wordt een immediaatprothese geplaatst. Vervolgens verwijdert een tandchirurg, na een hersteltijd van enige maanden, de voortanden en wordt er een volledige prothese of een klikprothese geplaatst. De immediaatprothese overbrugt op deze manier de overgang naar een ander, permanent kunstgebit.

Klikgebit: in uiterste noodzaak

Soms komt het voor dat een gebit mét kaak zodanig verrot en aangetast is, dat er geen gewone gebitsprothese meer geplaatst kan worden. In dit soort situaties wordt er dan gekozen voor een zogenoemd klikgebit. Dit type namaakgebit kan strak op de kaak aangebracht worden, waardoor eten, drinken een gesprek voeren en lachen een stuk eenvoudiger gaat.

Vraag de tandarts of kaakchirurg om meer informatie

Wil je meer weten over mogelijkheden op het gebied van protheses en de manier waarop tandartsen en kaakchirurgen te werk gaan? Verdiep je dan verder online in de mogelijkheden op dit terrein. Of vraag een gesprek aan met je tandarts of de kaakspecialist. Leeseman Tandprotheticus geeft u graag advies. 


Delen